Jak zainstalować aplikację PWA na komuterze z systemem Windows/macOS/Linux?

Proces instalacji programu PWA na komputerze składa się z następujących kroków.

  1. Proszę otworzyć przeglądarkę Chrome/Brave/Microsoft Edge
  2. Proszę przejść na stronę https://e-kilometrowka.pl
  3. W prawym górnym rogu paska adresu pojawi się ikona instalacji albo napis "Zainstaluj" (poniżej obraz podglądowy).
    Przeglądarka Chrome/Brave

    Przeglądarka Microsoft Edge
  4. Proszę kliknąć "Zainstaluj"
  5. Następnie proszę postępować zgodnie z instrukcjami pokazanymi na ekranie.
Aplikacja zostanie zainstalowana na komputerze. W przypadku problemu ze znalezieniem: program e-kilometrowka można znaleźć korzystając z narzędzia wyszukiwania zarówno w systemie macOS, Windows i Linux.