Regulamin serwisu internetowego e-kilometrowka.pl

1. Przedmiot regulaminu

2. Wyjaśnienie terminów

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług

4. Faktury w formie elektronicznej

5. Zamawianie i świadczenie Usług

6. Ogólne warunki korzystania z Serwisu i Aplikacji

7. Ogólne warunki współpracy w ramach Programu Partnerskiego

8. Reklamacje

9. Ochrona praw autorskich

10. Ochrona danych osobowych

11. Polityka prywatności

12. Postanowienia końcowe