Regulamin serwisu internetowego e-kilometrowka.pl

1. Przedmiot regulaminu

2. Wyjaśnienie terminów

- Usługi Informacyjne, które polegają na udostępnianiu informacji;

- Usługi Informatyczne, które polegają na udostępnianiu, do użytku, Aplikacji;

3. Warunki umowy o świadczenie Usług

4. Faktury w formie elektronicznej

5. Zamawianie i świadczenie Usług

- przedłużyć Okres Abonamentowy, wybierając jedną z dostępnych Opcji Zakupowych.

- zrezygnować z przedłużenia Okresu Abonamentowego, co wiąże się z utratą możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji. W każdym momencie Użytkownik może zalogować się do Aplikacji, aby przedłużyć Okres Abonamentowy, co będzie skutkowało przywróceniem Użytkownikowi wszystkich funkcjonalności Aplikacji.

6. Ogólne warunki korzystania z Serwisu i Aplikacji

7. Ogólne warunki współpracy w ramach Programu Partnerskiego

8. Reklamacje

9. Ochrona praw autorskich

10. Ochrona danych osobowych

11. Polityka prywatności

12. Postanowienia końcowe