Jak zainstalować aplikację PWA na urządzeniu z Androidem?

Proces instalacji składa się z następujących kroków:

  1. Na urządzeniu proszę otworzyć przeglądarkę Chrome.
  2. Proszę przejść na stronę https://e-kilometrowka.pl
  3. Pojawi się informacja o możliwości instalacji aplikacji PWA
  4. Proszę kliknąć "Zainstaluj"
  5. Następnie proszę postępować z instrukcjami na ekranie
Gdyby informacja o zainstalowaniu się nie pojawiła, bądź została przypadkowo pominięta, proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Krok 1: Będąc na stronie https://e-kilometrowka.pl proszę kliknąć ikonę otwierającą opcje strony (trzy kropki ułożone pionowo).

Ikona opcji strony

Krok 2: Z listy wyboru proszę kliknąć "Zainstaluj aplikację" lub "Dodaj do pulpitu / ekranu głównego" (inne nazewnictwo w zależności od wersji przeglądarki).
Zainstaluj aplikację

Krok 3: Następnie proszę kliknąć "Zainstaluj" w okienku potwierdzenia.
Okno potwierdzenia

Po pomyślnej instalacji, ikona e-kilometrowka będzie dostępna na liście aplikacji urządzenia.
Ikona widoczna wśród innych aplikacji na urządzeniu